S/2004 S 3
Oppdagelse
Oppdaget21. juni 2004
ObjekttypeSaturns måner
Baneegenskaper
ModerlegemeSaturn
Store halvakse140 100 kilometer
Eksentrisitet0,002
Omløpstid0,62 dager

S/2004 S 3 er en midlertidig betegnelse på en ubekreftet måne i bane rett utenfor F-ringen rundt Saturn.

Månen ble oppdaget ved hjelp av bilder fra romsonden Cassini, tatt 21. juni 2004, og oppdagelsen ble meldt fra 9. september samme år.

Astronomene har per 2005 ennå ikke endelig fastslått om det faktisk er snakk om en måne, eller om det observerte objektet bare er et lite område av F-ringen hvor ringpartiklene ligger svært tett.

Autoritetsdata