Sørestisk

«Sørestisk» kan også referere til noen fra sørlige Estland.

Sørestisk (lõunaeesti kiil; også ofte kalt võro(-seto)-språk, etter en by sør i Estland) er et lite østersjøfinsk språk som blir brukt i de sørøstlige delene av Estland. Tradisjonelt er sør-estisk blitt ansett for å være en dialekt av estisk, men grammatikken skiller seg på flere områder sterkt fra standard estisk. I likhet med finsk har f.eks. sør-estisk vokalharmoni, noe standard estisk ikke har. Andre grammatiske trekk minner mer om livisk. Brukere av språket har lenge blitt utsatt for et sterkt normeringspress. En sørestisk folkebevegelse arbeider derfor for at språket skal få status som minoritetsspråk.

Sørestisk
lõunaeesti kiil
Brukt iEstland Estland
Antall brukere80 000
Lingvistisk
klassifikasjon
Uralsk
Finsk-ugrisk
Finsk-samisk
Østersjøfinsk
Estisk
Sørestisk
Offisiell status
Offisielt iVõru fylke
Språkkoder
ISO 639-2Ingen
ISO 639-3vro

Wikipedia-logo-v2.svg Wikipedia på sørestisk

Meie Essa (Fader vår)Rediger

Meie Essa taiwan: pühhändetus sago sinno nimmi. Sinno rikk tulgo. Sinno tahtmine sündko kui taiwan, nida ka ma pääl. Meie päiwaliko leiba anna meile täämba. Nink anna meile andis meie süda, nida kui ka meie andis anname ommile süüdleisile. Nink ärra sada meid mitte kiusatuse sisse; enge pästa meid ärra kurjast: Sest sinno perralt om rikk, nink wäggi, nink awwustus iggawestsel ajal. Amen.