Sør-Trøndelag tingrett

Sør-Trøndelag tingrett var en førsteinstansdomstol i Frostating lagdømme, og som fra 2021 er en del av Trøndelag tingrett.

Sør-Trøndelag tingrett holdt til i Trondheim tinghus.

Domstolen ble opprettet i 2003 ved at de tre tidligere domstolene Gauldal, Orkdal og Midt-Trøndelag ble slått sammen. Ved ny sammenslåing 1. januar 2010 ble også Trondheim tingrett en del av domstolen som da dekket 17 av de 25 kommunene i Sør-Trøndelag.

Domstolen hadde kontorsted i Munkegata i sentrum av Trondheim i Trøndelag og rettskretsen omfattet kommunene Agdenes, Hemne, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim og Tydal. Det var tilsammen 260 614 innbyggere i rettskretsen 1. januar 2010. Domstolen ble ledet av en sorenskriver og hadde i tillegg 14 tingrettsdommere, fire dommerfullmektiger og 29 funksjonærer.

Domstolens dømmende oppgaver var i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene var blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler.

Den 12. april 2021 ble Sør-Trøndelag tingrett slått sammen med Fosen tingrett, Namdal tingrett og Inntrøndelag tingrett til den nyopprettede Trøndelag tingrett.[1] Trondheim tinghus er ett av fire rettssteder i Trøndelag tingrett.[2]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Forskrift om endringer i forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer. Lovdata. Besøkt 12. april 2021.
  2. ^ Adresseavisen, 10. april 2021, side 4.

Eksterne lenker rediger