Sør-Koreas nasjonalforsamling

Sør-Koreas nasjonalforsamling (hangul: 국회, romanisert: Gukhoe) er den sørkoreanske nasjonalforsamlingen, organisert som en ettkammer lovgivende forsamling. Det sørkoreanske valgsystemet er et parallellsystem, der en velger har to stemmer; en som gis til en kandidat i enmannskretser, en på et parti i et forholdstallsvalg. Av de tilsammen 300 folkevalgte medlemmene i nasjonalforsamlingen, fordeles 54 etter forholdstallsvalg,[2] såfremt partiet har minst fem direktevalgte mandater, eller når en sperregrense på tre prosent. Valgordningen bidrar både til styringsflertall for det største partiet, men også til at flere mindre partier sikres representasjon.

Sør-Koreas nasjonalforsamling
Hangul: 국회
Hanja: 國會
RR: Gukhoe
MR: Kukhoe
Grunnlagt31. mai 1948
SystemEttkammersystem
Kammerettkammers parlament
PresidentKim Jin-pyo (Demokrat)
VisepresidentChung Jin-suk (Folkemakt) siden 4. juli 2022
VisepresidentKim Young-joo (Demokrat) siden 4. juli 2012
Seter300
Partier     Ny verden (153)
     Det demokratiske enhetspartiet (128)
     Det progressive rettferdighetspartiet (7)
     Det forente framskrittspartiet (6)
     Uavhengige (6)
(mandater per 1. januar 2013.[1]
MøtestedGukhoe-uisadang
Nettstedhttps://www.assembly.go.kr/

Valg gjennomføres hvert fjerde år, med årlige suppleringsvalg. Suppleringsvalgene bidrar til at partirepresentasjonen ikke er fast gjennom hele perioden. Etter parlamentsvalget i 2004, førte suppleringsvalg på seks mandater året etter til at regjeringen mistet sitt flertall i nasjonalforsamlingen.

Det sist avholdte parlamentsvalget ble gjennomført 11. april 2012. Neste parlamentsvalg avholdes i april 2016.

Bakgrunn

rediger
 
Daværende president i Russland, Vladimir Putin, under et besøk 28. februar 2001.
 
Den sørkoreanske nasjonalforsamlingen på 1980-tallet.

I henhold til landets konstitusjon skal nasjonalforsamlingen ha minst 200 medlemmer. Loven sier at kandidater til nasjonalforsamlingen må være minst 30 år gammel. Et krav om å ha et opphold i landet på minst fem år før valget ble fjernet etter et politisk kompromis i 1987, slik at Kim Dae-jung, som hadde vært flere år i eksil i Japan og USA på 1980-tallet, kunne stille til valg. I motsetning til de mer autoritære periodene før 1987 er det under den sjette republikken (etter 1987) ikke lenger mulig for presidenten å oppløse nasjonalforsamlingen.

Medlemmer av forsamlingen er immune mot arrestasjon og siktelse så lenge forsamlingen er samlet, med unntak av in flagrante delicto-saker. Om en representant er under arrest og nasjonalforsamlingen skal tre sammen, må vedkommende løslates. Representanter kan heller ikke saksøkes som følge av uttalelser en kommer med i nasjonalforsamlingen. Større pressefrihet og økt uavhengighet for domstolene, foruten opposisjonens stadig større reelle politiske makthar gitt representantenes immunitet et reelt preg under den sjette republikk, enn sammenlignet med tidligere da domstolene ikke brydde seg så mye om hva loven sa.

Under den sjette republikk er nasjonalforsamlingens posisjon mye sterkere enn under det tidligere militærstyret. Nasjonalforsamlingen har makt til å fjerne statsministeren eller et regjeringsmedlem når som helst. Tidligere måtte en etterfølger først være på plass. Nasjonalforsamlingen må også bekrefte utnevnelser til Sør-Koreas høyesterett.

Parlamentsvalget i Sør-Korea i 2012

rediger

Parlamentsvalget i 2012 ble avholdt 11. april 2012.

Mandatfordeling etter valget 2012
(U = uavhengige, S = sosialdemokrater)

157 3 127 13
Konservative U. Liberale og sentrum S.
Orientering og parti Mandater i enkeltmannskretser Mandater i forholdstallsvalg Stemmer i enkeltmannskretser Stemmer i forholdstallsvalg Mandater totalt Endringer 2008–20131
# +/− # +/− # % # % # +/−
   Ny verden
Saenuri-dang – 새누리당
127 −10 25 −5 9 262 471 43,4 % 9 129 226 42,8 % 152 −15 149 (−3)
Det frihetlige framskrittspartiet
Jayu Seonjin-dang – 자유선진당
3 −11 2 −2 474 001 2,2 % 689 843 3,2 % 5 −13
K-partiet
Gungmin Saenggak – 국민생각
0 ±0 0 ±0 44 379 0,2 % 156 222 0,7 % 0 ±0
Høyre 130 −21 27 −7 9 780 851 45,8 % 9 975 291 46,7 % 157 −28 154 (−3)
   Det demokratiske enhetspartiet
Minju Tonghap-dang – 민주통합당
106 +40 21 +6 8 362 389 39,1 % 7 775 737 36,5 % 127 +46
Det kreative koreapartiet
Changjo Hanguk-dang – 창조한국당
0 −1 0 −2 3 624 0,0 % 91 875 0,4 % 0 −3
Sentrum 106 +39 21 +4 8 366 013 39,1 % 7 867 612 36,9 % 127 +43
   Det forente framskrittspartiet
Tonghap Jinbo-dang – 통합진보당
7 +5 6 +3 1 013 873 4,7 % 2 198 082 10,3 % 13 +8
Det nye framskrittspartiet
Jinbo Sin-dang – 진보신당
0 ±0 0 ±0 101 614 0,5 % 242 995 1,1 % 0 ±0
Venstre 7 +5 6 +3 1 115 487 5,2 % 2 441 077 11,4 % 13 +8
   Andre partier 0 ±0 0 ±0 132 709 0,6 % 1 043 620 5,0 % 0 ±0
Uavhengige 3 −22 1 967 644 9,2 % 3 −22 6 (+3)
Sum (Valgdeltakelse 54,3 %) 246 54 21 362 704 100,0 % 21 327 600 100,0 % 300

1 Utmeldinger/innmeldinger og suppleringsvalg


Parlamentsvalget i Sør-Korea i 2008

rediger

Parlamentsvalget i 2008 ble avholdt 9. april 2008.

Mandatfordeling etter valget
(U = Uavhengige, S = Sosialdemokraisk)

185 25 84 5
Konservative U. Liberale og sentrum S.
Ideologi og partier Mandat
enmanns
kretser
+/− Mandat
forholds
tallsvalg
+/− Stemmer enmannskretser % Stemmer forholdstalls % Sum mandater +/- Endringer
2008-20121
   Demokratisk arbeiderparti
Minju Nodong-dang – 민주노동당
2 ±0 3 -5 583 665 3,39 % 973 445 5,68 % 5 -5 7 (+2)
Det nye framskrittspartiet
Jinbo Shin-dang – 진보신당
0 ±0 0 ±0 229 500 1,33 % 504 466 2,94 % 0 ±0 ±0
Venstre 2 ±0 3 -5 813 165 4,72 % 1 477 911 8,62 % 5 -5 7 (+2)
   Det demokratiske partiet 2
Minju-dang – 민주당
66 +66 15 +15 4 977 508 28,92 % 4 313 645 25,17 % 81 +81 80 (-1)
Det kreative koreapartiet
Changjo Hanguk-dang – 창조한국당
1 +1 2 +2 72 803 0,42 % 651 993 3,80 % 3 +3 2 (-1)
Sentrum/Liberale 67 +67 17 +17 5 050 311 29,34 % 7 965 638 27,28 % 84 +84 82 (-2)
   Det store nasjonalpartiet
Hannara-dang – 한나라당
131 +31 22 +1 7 478 776 43,45 % 6 421 727 37,48 % 153 +32 162 (+9)
Det frihetlige framskrittspartiet
Jayu Seonjin-dang – 자유선진당
14 +14 4 +4 984 751 5,72 % 1 173 463 6,84 % 18 +18 14 (-4)
Allianse for framtidshåp 3
Chin-bak Yeon-dae – 친박연대
6 +6 8 +8 637 351 3,70 % 2 258 750 13,18 % 14 +14 0 (-14)
Høyre 151 +51 34 +13 9 100 879 52,87 % 9 853 940 57,50 % 185 +64 176 (-9)
   Andre 0 ±0 0 ±0 341 010 1,98 % 834 048 4,83 % 0 ±0 1 +15
Uavhengige 25 +23 1 907 326 11,08 % 25 +23 27 (+2)
Sum (valgdeltakelse 46,0 %) 245 54 17 212 690 100,0 % 17 131 537 100,0% 299 -44

      Venstre       Sentrum       Høyre1Endringer som følge av suppleringsvalg i enmannskretser. Per 10. april 2012
2Tidligere Det demokratiske partiet.
3Tidligere Pro-Park alliansen. Fusjonerte i 2012 med Det store nasjonalpartiet.
4Per 3. januar 2012 er fire seter i nasjonalforsamlingen ubesatt grunnet lovbrudd. Mandatene blir ikke erstattet før ved kommende valg.
5K-partiet

Historie

rediger

Den første republikken (1948-1960)

rediger

Det første valget til nasjonalforsamlingen skjedde under overoppsyn av FN[3] 10. mai 1948. Den første sørkoreanske republikken ble etablert 17. juli 1948[4] da den nye nasjonalforsamlingen godkjente landets første konstitusjon. Nasjonalforsamlingen valgte også den første sørkoreanske presidenten, 10. mai 1948, Syngman Rhee.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger