Søndre Nordmør

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Søndre Nordmør var 4. valgkrets i Romsdals amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1915. Ved stortingsvalget 1918 økte amtet med ett mandat, og herredene ble fordelt mellom de nye valgkretsen Møre og Rauma, Ytre Nordmør og Indre Nordmør. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Søndre Nordmør valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Søndre Nordmør bestod av herredene Frænen, Bud, Kornstad, Eide, Kvernes, Bremsnes, Tingvold, Gjemnes, Øre, Øksendalen, Ulvundeidet og Sundalen med rundt 22 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Andre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 932 86,4% 214 9,6%
1909[5] 1 007 34,0% 2 017* 49,3% 1 182(FV) 39,9% 2 061* 50,4% 741(Uavh. V) 25,0%
1912[6] 2 276 54,9% 592 (R og V) 14,3%
2 577(V og L) 42,1%
1915[7] 2 379 58,5%
1 677(V og L) 41,2%

*Stortinget forkastet valget. Ved nyvalget 10. februar 1910 ble Kristvik (V) valgt med 2 373 stemmer (51,4%) mot Furset (H og FV) som fikk 2 236 stemmer (48,5%).

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Lensmann Hans Larsen Meisingset, Sundalen Venstre Kirkesanger Peder Bjørn Kristvik, Bud
1910–1912 Kirkesanger Peder Bjørn Kristvik, Bud Venstre Gårdbruker Jakob Larsen Mork, Kvernes
1913–1915 Kirkesanger Peder Bjørn Kristvik, Bud Venstre Gårdbruker Jakob Larsen Mork, Kvernes
1916–1918 Kirkesanger Peder Bjørn Kristvik, Bud Venstre Gårdbruker Jakob Larsen Mork, Kvernes

ReferanserRediger

  1. ^ Haffner, Vilhelm (1949). Stortinget og statsrådet 1915–1945 : Med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814–1914. Oslo: Aschehoug. s. 69. 
  2. ^ Olafsen, Arnet; Haffner, Vilhelm (1907). Norges officielle statistik, V. 49. Stortingsvalget 1906 (PDF). Kristiania: Aschehoug. 
  3. ^ Haffner, Vilhelm; Wessel-Berg, P.A. (1919). Norges offisielle statistikk, VI. 150. Stortingsvalget 1918 (PDF). Kristiania: Aschehoug. 
  4. ^ «Norges offisielle statistik V.049.» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 
  5. ^ «Norges Offisielle Statistikk. V. 128» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 
  6. ^ «Norges Offisielle Statistikk. V. 189» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 
  7. ^ «Norges Offisielle Statistikk VI. 065» (PDF). Statistisk sentralbyrå.