Søndre Jarlsberg sorenskriveri

Søndre Jarlsberg sorenskriveri var et sorenskriveri i dagens Vestfold. Sorenskriveriet ble opprettet i 1684, og var frem til 1847 sammensatt av følgende tinglag; Ramnes, Borre, Sem, Nøtterøy, Stokke og Andebu. Etter 1847 bestod sorenskriveriet av tinglagene Stokke, Sem og Nøtterøy. Ved resolusjon 20. februar 1849 ble Tjøme overført fra Larvik sorenskriveri.

Ladestedet Åsgårdstrand hørte dels til Sem og dels til Borre. Ved kongelig resolusjon av 7. mai 1849 ble det i sin helhet lagt til Borre under Mellom Jarlsberg sorenskriveri.

Navnet Søndre Jarlsberg sorenskriveri ble endret til Sør-Jarlsberg sorenskriveri ved kongelig resolusjon av 10. november 1922. Tønsberg byfogdembete ble opphevet i 1933, og byen ble lagt som eget tinglag til Sør-Jarlsberg sorenskriveri. Navnet Sør-Jarlsberg sorenskriveri ble endret til Tønsberg sorenskriveri 23. oktober 1936. Ved resolusjon 6. juni 1952 ble Jarlsberg sorenskriveri opprettet av Sem og Stokke tinglag samt Andebu fra Sandar sorenskriveri. Tønsberg sorenskriveri beholdt tinglagene Nøtterøy og Tjøme ved siden av kjøpstaden Tønsberg.

Arkiv rediger

Arkivet etter Søndre Jarlsberg sorenskriveri er avlevert til Statsarkivet i Kongsberg. Arkivet består av rettergangsmateriale, skiftemateriale, tinglysning, vergemålsmateriale, firmaregistre og notarialforretninger.

Kilder rediger

Arkivkatalog for Søndre Jarlsberg sorenskriveri, ved Statsarkivet i Kongsberg.

Eksterne lenker rediger