Rygene – Smith & Thommesen

Rygene - Smith & Thommesen
Rygene - Smith & Thommesen

Rygene – Smith & Thommesen AS er en hjørnesteinsbedriftRygene i Arendal som driver med produksjon av tremasse.

Fabrikken hadde i 2018 20 ansatte.

Rygene sagRediger

Det har vært sagbruk ved Rykenefossen siden før 1630-tallet, men det første sagbruket med noe større virksomhet ble oppført rundt 1650. I 1799 het sagen Øiestad sag og var eid av kjøpmannen Peder Thommassøn, og i 1804 overtok Kallevigfamilien sagen.

TresliperiRediger

Rundt 1870 overtok arendalsordføreren Anders D. Geelmuyden sagbruket på Rygene, og sammen med maskinfirmaet J.A. Jensen & Dahl startet han tresliperi Rygene Brug der. Den første turbinen ble levert i 1871, og sliperiet var ferdig utbygget i 1873. Allerede i pinseaften 1878 brant sliperiet ned. Det ble ikke bygget opp igjen, men solgt til grosserer Johan Smith fra Christiania for 35 000 kr med alle rettigheter. Han solgte stedet og rettighetene videre i 1883 til selskapet Smith & Thommesen, eid av svogrene Jens T. Thommesen og Julius M. Smith. Sliperiet fikk så etter hvert navnet Rygene Træmassefabrikker. Selskapet ble skilt ut som eget aksjeselskap i 1899, etter at Thommesen døde i 1897. I 1957 ble selskapet slått sammen med Smith & Thommesen igjen, med navnet Rygene – Smith & Thommesen.

KilderRediger

  • Aalholm, Olav Anton & Vevstad, Andreas: Handelshuset Thommesen-Smith, Rygene Træmassefabrikker, 1983

Eksterne lenkerRediger