Rute er enten fastsatt/planlagt vei eller tidsplan for kollektivtrafikk, postombæring og tilsvarende.

Når vi snakker om at en buss kjører en rute, kan det bety både den strekningen den kjører, og den tidsplanen den følger for å kjøre strekningen.

Autoritetsdata