Russlands republikker

Den russiske føderasjon er delt opp i 88 føderasjonssubjekter, 22 av disse er republikker.

Konstitusjonell statusRediger

Republikker skiller seg fra andre føderasjonssubjekter blant annet ved at de har rett til å ha sitt eget offisielle språk. Andre føderasjonssubjekter som krajer og oblaster har ikke disse rettighetene.