Åpne hovedmenyen

Russlands republikker

Konstitusjonell statusRediger

Republikker skiller seg fra andre føderasjonssubjekter blant annet ved at de har rett til å ha sitt eget offisielle språk. Andre føderasjonssubjekter som krajer og oblaster har ikke disse rettighetene.