Runesteinene fra Gjerde kirke

Runesteinene fra Gjerde kirke, Etne kommune, Hordaland er to runesteiner fra henholdsvis sen vikingtid og tidlig middelalder.

Gjerde I rediger

Steinen er første gang nevnt av antikvar Ole Worm. Den lå da som terskelstein i inngangen til kirkegården. Slik lå den fram til 1826 da biskop Jacob Neumann fikk sendt den til Bergens Museum. Den er i dag magasinert ved Universitetsmuseet i Bergen. Innskriften er:

arlantr:ris(t):runar:þisa(r):
after:alui:faþur+

På norrønt er det: Erlendr reist rùnar þessar eptir Ǫlvi fađur.

Som på moderne norsk blir: «Erlend ristet disse runene etter Olve, (sin) far».

Wilhelm Koren Christie og flere med ham mente at denne steinen har tilknytning til en av ganske få historisk kjente personer fra begynnelsen av 1000-tallet. I Snorres saga om Olav den hellige opptrer stormannen Erlend fra Gerdi. Han falt i kampen mot Olav på Stiklestad. Magnus Olsen følger denne tolkningen og daterer steinen til ca. 1020.

Gjerde II rediger

Denne steinen ble beskrevet av Christie før 1833, den lå da i kirkegårdsmuren. I det året ble den hentet ut og sendt til Bergens Museum. Innskriften lyder:

ketil:seti:stein:þena:eptir:fin:mak:sin

På norrønt er det: Ketil setti stein þenna eptir Finn, måg sin.

På moderne norsk blir det: «Ketil satte denne steinen etter Finn, mågen sin». Måg brukes i videre betydning enn i dag, det kan bety svoger, svigerfar eller svigersønn. Runene dateres til ca. 1100.