Runeklokken fra Åmotsdal

Runeklokken fra Åmotsdal er en liten klokke i malm som stammer fra Åmotsdal i Telemark. Innskriftens karakter og klokkens form antyder at den stammer fra omkring 1200.

Runeklokken fra Åmotsdal henger i Nationalmuseet i København

BeskrivelseRediger

Klokken er ca. 17 cm høy og 17,5 cm tvers over munningen. Dens opprinnelige bøyleoppheng er nå avbrutt, og kolben den henger i er satt på senere. Nederst ved klokkemunningen strekker seg et bånd, hvorpå hviler et ornament som ses på begge sider av klokken. Dekorasjonen kan gi assosiasjoner til en bispehue over to korslagte bispestaver eller til et liljeornament. Teksten i båndet er støpt opphøyet, skrevet med runer og leses:

 UNNULFER PERÞE (GERÞE) KLOKO ÞESSA 

eller: Unnulf gjorde denne klokke.

ProveniensRediger

Klokken kom til Nationalmuseet i København i 1876 fra Kolding i Jylland, hvor den hadde tjent som portklokke i Thomsens Gjæstgivergaard. Den ble tatt ned i forbindelse med en reparasjon, og dermed ble man oppmerksom på runeinnskriften. Klokken stammer opprinnelig fra den gamle stavkirke i Aamotsdal, Sillegjord (Seljord) Præstegield, som ble revet ned i 1744, og gjenoppbygget i ny form. Forfatter og prest Hans Jacob Wille, som omtaler klokken, hevder at den hang sammen med en annen klokke i klokketårnet, og at den i katolsk tid, ble brukt til å ringe med, når presten gikk på prekestolen.[1] Etter 1786 er den formentlig blitt solgt ved en auksjon, og på en eller annen måte er den havnet i Jylland.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Wille, Hans Jacob: Beskrivelse over Sillejords Præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge, tilligemed et geographisk Chart over samme, Købennhavn, 1786, s. 56
  2. ^ Undset, Ingvald: Norske Oldsager i fremmede Museer. En oplysende fortegnelse, Kristiania, 1878, s. 75

LitteraturRediger

  • Undset, Ingvald: Runeklokken fra Aamotsdal, Ny Illustreret Tidende no. 32, Kristiania, 6te August, 1876