Roxolanere eller på latin roxolani var et skytisk eller sarmatisk rytterfolk i antikken rundt århundredene omkring Kristi fødslel.

Roxolerne utgjorde i en periode en trussel mot det ekspanderende Romerriket.

Det fantes særlig tidligere en del forskere som mente att begrepet eller folkenavnet Rusere kan utledes fra roxolani, mer spesifikt Ruxs-As.