Romanias flagg ble tatt i bruk 27. desember 1989. Fyrstedømmet Valakia brukte fra 1834 militære flagg med horisontale striper i rødt, gult og blått med statsvåpenet i midten. I revolusjonsåret ble denne trikoloren også brukt som nasjonalsymbol. Da Valakia og Moldavia i 1859 gikk sammen i en personalunion, fikk trikoloren med horisontale striper offisiell status. De personalunionen i 1866 ble erstattet av en realunion, ble flaggfargene spesifisert i grunnloven, men uten at orienteringen ble nevnt. Fra 1867 er det dokumentert at man gikk over til å ordne stripene vertikalt etter fransk mønster. Dette flagget ble beholdt da kongedømmet ble proklamert i 1881. Gjennom hele perioden som kongerike fram til 1948 var handels- og nasjonalflagget en ren trikolor, mens orlogsflagget hadde riksvåpenet midt i den gule stripen.

Romanias nåværende flagg.
Romanias flagg 1965–1989.

Etter den kommunistiske maktovertagelsen i 1948 ble også handelsflagget utstyrt med et statssymbol, etter vanlig kommunistisk mønster innrammet av to kornnek. Romanias «våpen» gjennomgikk stadige forandringer med hensyn til innholdet. I den korte perioden fra januar tio mars 1948 inneholdt det et naturalistisk bilde av en traktor foran tre fabrikkpiper mot en bakgrunn av himmel med oppgående sol. Traktoren og fabrikkpipene ble snart erstattet av et fjellandskap med nåletrær og et oljeboringstårn, stadig med en oppgående sol i bakgrunnen. Orlogsflagget ble fra 1950 omdannet etter sovjetisk mønster, med en smal blå horisontal stripe langs nedre kant, under et hvitt felt, prydet med statsemblemet.

Under revolusjonen i 1989 ble det kommunistiske statsemblemet bokstavelig talt skåret ut av flagget, som siden igjen ble en ren trikolor i nasjonalfargene.

Tsjads flagg er nesten identisk, men med en litt mørkere blåtone. Flagget er også identisk med Andorras flagg, bortsett fra at dette har litt andre proporsjoner og et annet statssymbol. Moldova var mellom 1918 og 1939 en del av Romania, og dette landets flagg er derfor en variant av Romanias flagg med vertikale striper i blått, gult og rødt, men med proporsjonene 1:2.