Rokade er et spesialtrekk i sjakk. Man flytter to brikker i ett trekk, kongen og et av tårnene. Man rokerer ved å flytte kongen to felt mot et tårn, og deretter flytte tårnet til det feltet som kongen passerte. Se diagrammene til høyre.

abcdefgh
8
a1 hvit tårn
e1 hvit konge
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Før rokade
abcdefgh
8
a1 hvit tårn
f1 hvit tårn
g1 hvit konge
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Etter kort rokade (0-0)
abcdefgh
8
c1 hvit konge
d1 hvit tårn
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Etter lang rokade (0-0-0)
abcdefgh
8
e3 hvit konge
e2 hvit tårn
a1 hvit tårn
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Etter superlang rokade (0-0-0-0-0-0)
Tim Krabbé, 1972
abcdefgh
8
e6 hvit bonde
d5 svart bonde
c4 svart bonde
g4 svart bonde
b3 svart bonde
c3 hvit bonde
e3 svart konge
f3 hvit bonde
g3 hvit bonde
h3 svart bonde
b2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
e1 hvit konge
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Matt i 3
Tim Krabbé, 1972
abcdefgh
8
d5 svart bonde
c4 svart bonde
g4 svart bonde
b3 svart bonde
c3 hvit bonde
e3 hvit konge
g3 hvit bonde
h3 svart bonde
b2 hvit bonde
e2 hvit tårn
g2 svart konge
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Løsningen

Rokade er bare tillatt hvis følgende vilkår er oppfylt:

  1. Spilleren har ikke flyttet kongen tidligere i partiet;
  2. Spilleren har ikke flyttet tårnet som brukes i rokaden;
  3. Det står ingen brikker mellom kongen og tårnet;
  4. Kongen står ikke i sjakk.
  5. Feltet kongen passerer må ikke være angrepet av motstanderens brikker.
  6. Selve rokaden må ikke sette egen konge i sjakk.

Rokaden er et viktig trekk i åpningsfasen av et sjakkparti. Man oppnår to fordeler: Kongen flyttes til en sikrere posisjon, og tårnet får en mer aktiv posisjon på midten av brettet. Rokade skal utføres ved først å ta opp kongen og flytte den to felt, og deretter flytte tårnet over kongen. Ordet rokade kommer sannsynligvis fra det franske ordet rocade. På engelsk heter tårnet rook, som stammer fra persisk rukh, som betyr vogn.[1]

Tidligere regler

rediger

Det gamle reglementet nevnte ikke eksplisitt at det ikke var tillatt å rokere langs e-linjen hvis man forvandlet bonden til tårn på e8 og kongen sto urørt på e1, så man kunne ta en såkalt superlang rokade 0-0-0-0-0-0 flytte kongen til e3 og tårnet til e2. Dette førte til en vittig sjakkoppgave der løsningen involverte en slik rokade (se Tim Krabbé, 1972-oppgaven.
Løsning: 1. e7 Kxf3 (Kd3 blir det samme, bare på dronningfløyen) 2. E8=T Kg2 3.0-0-0-0-0-0 matt). Siden presiserte verdenssjakkforbundet FIDE at kongen og tårnet må stå på samme rad.

Referanser

rediger
  1. ^ Ellesiv Reppen og Flu Hartberg: Sjakk- slik blir du konge, s. 12. ISBN 978-82-02-43451-9