Rohkunborri nasjonalpark

nasjonalpark i Troms og Finnmark fylke, Norge
Rohkunborri nasjonalpark
Canyon in Rohkunborri National Park.jpg
Sørdalen sett fra sør mot nord
LandNorge Norge
OmrådeTroms og Finnmark
Nærmeste bySetermoen
Grunnlagt2011
Areal571 km²
Opprettet2011

Rohkunborri nasjonalpark
68°34′00″N 19°19′00″Ø

Rohkunborri nasjonalpark er en norsk nasjonalpark i Troms og Finnmark fylke. Parken omfatter de indre delene av Sørdalen og fjellområdene østover med fjellmassivet Rohkunborri og innsjøen Geavdnjajávri og dekker et område på 571 km².

Rohkunborri nasjonalpark ble opprettet i 2011, for «å bevare et stort naturområde med et særegent landskap for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander i et vidt spenn av naturtyper fra frodige gråor-heggeskoger, urskogspreget bjørkeskog og høgstaudeskoger, store våtmarksområder og ferskvannsmiljø med opprinnelig dyre- og plantesamfunn til alpine naturtyper med canyon i Sørdalen. Fjellreven er en art det skal tas spesielt vare på.»[1]

Nasjonalparken ligger i Bardu kommune og grenser i sør mot svenskegrensen og den svenske nasjonalparken Vadvetjåkka (nordsamisk: Vádvečohkka), som ble etablert allerede i 1920.

Den 800 kilometer lange Nordkalottruta fra Karasjon til Sulitjelma går gjennom Rohkunborri, inn fra Altevatn og ut ved innsjøen Torneträsk til Sverige.

FaunaRediger

Nasjonalparken huser flere sjeldne og truede dyre- og fuglearter; jerv, bjørn, gaupe, jaktfalk og snøugle. På svensk side av grensen yngler også fjellrev, og man håper at fjellreven skal etablere seg i Rohkunborri.

ReindriftRediger

De norske reinbeitedistriktene Altevatn og Gielas har beiteområder i nasjonalparken. I tillegg har den svenske samebyen Talma rettigheter til sommerbeite her.

 
Panorama med store deler av Sørdalen sett fra øst mot vest

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger