Eksempel på midtrisalitt og siderisalitt, fyrstbiskopens residens i Würzburg

Risalitt er et framskutt parti av en fasade, som er ført gjennom hele bygningens høyde. Risalitten understreker vanligvis fasadens midtparti og står ofte i en symmetri med sidepartiene.