Ringvei Øst

planlagt veiprosjekt i Bergen
Tenkt vei fra Fjøsanger mot Arna og videre mot Åsane

Ringvei Øst er et planlagt veiprosjekt mellom Midtun i Fana og Vågsbotn i Åsane, øst for Bergen sentrum.

Ringvei Øst består av 2 veistrekninger Rådal – Arna og Arna - Vågsbotn. Det er foreslått bevilgninger i slutten av NTP 20182029. Planleggerne vektlegger hvor viktig det er å sørge for en god forbindelse fra Ringvei Vest/Flyplassveien til Arna. Ringvei Øst bør være ferdig før Sotrasambandet. Strekningen vil være 22 km. lang, og ha fire felt slik som andre veiprosjekt i Bergen. ( Rådal – Arna 12 km og Arna - Vågsbotn 10 km)

Rådal – ArnaRediger

Dagens E39 går over Danmarksplass og gjennom sentrum ved krysset på Nygårdstangen og videre mot Åsane i nord. Sentrumsområdet i Bergen er utsatt for betydelige miljøproblem, særlig om vinteren på dager med kald og stillestående luft. I tillegg er E39 mot nord gjennom Fløyfjelltunnelen sårbar ved hendelser som medfører stenging av tunnelen. Ringveg øst er en forutsetning for å kunne redusere trafikken nord/sør gjennom Bergen sentrum. Etter at Bergen kommunen økte bompengene 1. februar 2016 gjennom Hardangervegene, har trafikken økt betraktelig på de dårlige- og utrygge veiene for fotgjengere [1][2], ringvei øst vil løse også dette.

BevilgningerRediger

Det er kun satt av penger til Ringvei øst, del Arna – Vågsbotn slutten av i NTP 2018-2029, Dvs perioden 2024-2029. Beløpet er 1.9 milliarder, og har fått høy del statlig ramme.[3] Det krever også 2 milliarder annen finansiering. (For eksempel bompenger). Penger til den andre delen kommer kanskje i Neste NTP, til tross for at det er det tiltaket som vil løse flest problemer med "luftlokket" i Bergen sentrum.

Det pågår arbeid med et forprosjekt for Ringveg øst som vil gi grunnlag for organisering og premisser for videre planarbeid. Forprosjektet ble ferdig sommer 2016.[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger