Ringsveen

Ringsveen er et småbruk i Lillehammer kommune, fem kilometer fra sentrum. Den er kjent som et kunstnerhjem ettersom maleren Jakob Weidemann (1923–2001) bodde her i årene 19682001.

Jakob Weidemann oppdaget stedet da han i 1967 utførte en monumentaldekorasjon på Maihaugen i 1967. Sammen med kona Anne Marie f. Frøisland (1921–2010) flyttet han hit fra Oslo i 1968, og de hadde siden stedet som base for liv og kunst. Bruket er på rundt 30 mål innmark og 200 mål skog. Bygningsmassen på stedet omfatter hovedbygningen fra 1780, og tre små laftede stuer, et stabbur og noe annet. De fleste bygningene ble flyttet til Ringsveen etter at Anne og Jakob Weidemann overtok i 1967.

Weidemanns faste motivkrets i senere år var skogbunnen, i abstrahert form, og det er få konkrete spor etter Ringsveen i hans kunst.

Huset eies i dag av Stiftelsen Ringsveen, som har til formål å stille huset til disposisjon som bolig for yngre kunstnere. Stiftelsen ble opprettet i 1999 av Jakob og Anne Weidemann, og mottok i tillegg til eiendommen Ringsveen en samling bondeantikviteter og en kapital på cirka åtte millioner kroner. Hovedbygningen er siden 2006 satt i stand av stiftelsen, men flere andre bygninger på stedet er i dårlig forfatning og kan bli revet.

Litteratur og andre kilderRediger

  • nrk.no, 16.6.2008 «- Raserer kunstnerhjemmet»
  • Aftenposten, 2.6.2009 «Tilstanden på Ringsveen», av Anders Eckhoff, styreleder Stiftelsen Ringsveen
  • Klassekampen, 2.1.2004 «Mytemaker og fargemester», intervju med Karin Hellandsjø, i forbindelse med lansering av Weidemann-biografi
  • Gudbrandsdølen Dagningen, 24.10.2017 «Arven etter Weidemann satt i stand», av Gunnar Tore Larsen