Riksfondet for nynorsk presse

Riksfondet for nynorsk presse er en frivillig organisasjon med formål å støtte nynorske medietiltak generelt, og avisa Dag og Tid spesielt. Fra 1964 til 2013 hadde fondet bevilget 5,4 millioner NOK. Godt og vel to tredjedeler av dette gikk til Dag og Tid.

Organisasjonen ble grunnlagt 2. april 1964. I det første styret var Hartvig Kiran formann og Erling Lægreid sekretær. Fondets inntekter kommer fra frivillig årskontingent og gaver fra medlemmene. I 2007 hadde fondet i underkant av tusen medlemmer.

Riksfondet for nynorsk presse utdeler siden 1986 årlig Heidersprisen Aasmund Olavson Vinje.

KilderRediger