Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen er en av Sveriges riksdags myndigheter og har som hovedoppgaver å:

  • bistå ved utøvelsen av Riksdagens virksomhet og funksjoner,
  • svare for de myndighetsfunksjoner og embetsverksoppdrag som angis i kapittel 9 i riksdagsordningen,
  • informere om Riksdagens arbeid og spørsmål som berører Den europeiske union,
  • behandle saker vedrørende Riksdagens internasjonale kontakter,
  • sørge for sikkerhet og for krisehåndtering i Riksdagen i fredstid,
  • sørge for de ressurser og tjenester som for øvrig behøves for riksdagskammerets, komiteenes og de øvrige riksdagsorganenes virksomhet.

Riksdagsdirektøren er sjef for Riksdagsförvaltningen og rapporterer til riksdagsstyrelsen, der Riksdagens talmann er styreleder.

Riksdagens administrasjon ble i eldre tid ivaretatt av flere organer, blant andre Riksgäldskontoret (avdelingen riksdagens økonomibyrå). I 1966 ble Riksdagens förvaltningskontor opprettet, en forgjenger til Riksdagsförvaltningen.

Eksterne lenkerRediger