Åpne hovedmenyen

En rettsbelæring er et foredrag som en dommer holder for en jury mot slutten av en rettssak. I rettsbelæringen gjennomgår dommeren i korte trekk saken og dens bevisligheter og forklarer de rettssetninger som juryen skal legge til grunn for sin avgjørelse.

I Norge holder lagmannen i en lagmannsrettssak rettsbelæring, i loven kalt lederens foredrag, for lagretten (juryen) før lagretten trekker seg tilbake og drøfter skyldspørsmålet. Foredraget skal inneholde en gjennomgang av bevisene i saken og en gjennomgang av rettsspørsmålene den reiser.