Retensjon

Wikipedia-pekerside

Retensjon er et begrep som dekker flere forhold, blant de følgende:

  • Evnen en organisme, organ eller kjertler har til å holde på noe.
  • I psykologien vil retensjonsevne bety evne til å huske noe, nedsatt retensjonsevne vil si at man har dårlig evne til bevaring av minnespor.
Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Retensjon.