Reservasjonsregisteret

Reservasjonsregisteret ble opprettet 1. januar 2001 og er ett av de offentlige registrene i Brønnøysundregistrene. I Reservasjonsregisteret kan privatpersoner reservere seg mot at deres adresse blir brukt til direkte adressert reklame i posten eller til telefonsalg. En reservasjon blir registrert i et sentralt register. Alle som sender ut reklame rettet mot privatpersoner som kunder, plikter å oppdatere sine lister mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

En rekke selskaper og organisasjoner driver i dag med markedsføring direkte rettet mot private kunder, blant annet ved bruk av adresselister. Mye av den adresserte reklamen er sendt ut på grunnlag av slike lister, og mange kan komme med på slike lister uten at de selv ønsker det. De som ber om det, kan bli slettet fra slike lister, men det forutsetter kontakt med hvert enkelt selskap for å få navn og adresse strøket.

Reservasjonsregisteret gjør dette enklere ved at publikum i stedet for å henvende seg til hvert enkelt selskap, kan henvende seg ett sted.

Allikevel vil mange fortsatt kunne få reklame for produkter fra sine forretningsforbindelser. Reservasjonen omfatter bare adressert reklame. De som vil reservere seg mot uadressert reklame, kan henvende seg til Posten for nærmere informasjon.

Ordningen omfatter bare privatpersoner. Næringsdrivende virksomheter og andre juridiske personer kan ikke reservere seg gjennom Reservasjonsregisteret.

En reservasjon gjelder slik den er registrert, helt til personen selv endrer eller sletter den. For å endre telefonnummer eller registrere tilleggsadresse (annen adressen enn den som er registrert i folkeregisteret), må Altinn benyttes.

Eksterne lenker

rediger