Report on Public Credit

Report on Public Credit (rapport om offentlige finanser), var en plan som USAs første finansminister Alexander Hamilton la frem for USAs kongress i 1790. Planen la frem forslag om en nasjonalbank, offentlig kreditt, toll og støtte til innenlandsk produksjon.

Av de viktigste problemene rapporten tok for seg, var gjelden de enkelte delstatene hadde etter uavhengighetskrigen mot Storbritannia. Hamilton foreslo at den føderale regjeringen skulle overta de enkelte delstatenes gjeld. Hensikten var å sikre den unge statens kredittverdighet ved at gjelden ble tilbakebetalt; og at alle skulle ha en interesse i at en sterk sentralregjering blomstret. Kritikerne, blant dem Thomas Jefferson, anså at planen var for mye basert på velbeslåtte borgere og at det ville gi dem makt over dem som arbeidet i landbruket; og derved undergrave den nye statens demokrati.

Etter mye debatt vant Hamiltons ideer frem, president George Washington og andre støttet planen mot Jeffersons angrep.

Eksterne lenkerRediger