Havretunet / Havråtunet

Rekketun er en form for klyngetun hvor husene er lagt langs en felles gate mellom tunene og husene som tilhører de enkelte tunene.