Reiseskildring er en litterær sjanger som tar for seg forfatteren sine opplevelser og tanker under en reise. En slik tekst skildrer gjerne fjerne steder og skikker, men er ikke i første rekke ment som en reisehåndbok. I stedet kan formålet være å underholde eller å opplyse, ved å formidle kunnskap eller innsikt fra stedene og samfunnene forfatteren skildrer. Den kanskje viktigste funksjonen til en reiseskildring, er at den kan gi leseren en reiseopplevelse, uten at hen reiser selv.

Tysk utgave av David Livingstone reisebok fra Afrika, Ostafrika vom Limpopo bis zum Somalilande

Reiseskildringer kan ha form som artikler, brev, dagboksnotater, essay eller reportasjer. De kan variere i lengde, fra korte tekster til lange bokserier. Ofte kan de også ha selvbiografiske elementer, i og med at de handler om forfatteren sine egne opplevelser.

Tidlige reiseskildringer eller reisereportasjer, var skrevet av mennesker som av ulike grunner reiste som offisielle utsendinger, kjøpmenn eller i vitenskapelig sammenheng. Etter hvert som moderne turisme vokste fram, ble reisen for reisens skyld viktigere. Fra midten av 1800-tallet, ble reiseskildringer ofte skrevet for aviser og ukeblad, og mange reisebøker er samlinger av slike artikler eller brev.

Innen fiksjon, er reiseskildring blitt brukt en rekke ganger, både ved at forfatteren omformer egne opplevelser til et oppdiktet verk eller ved helt oppdiktede reiser.

Her kan det imidlertid være flytende overganger.

Eksterne lenker

rediger