Reindalselva

Reindalselva er den største elva på Svalbard, og danner Reindalen sør i Nordenskiöld LandSpitsbergen. Den 40 km lang og har sine utspring ved fjellene Glitrefjellet og Slottet, under isbreen Hellefonna. Elva munner ut på Stormyra i Kaldbukta, som er en bukt i Van Mijenfjorden.

Hele Reindalen med tilliggende fjellparti opp til vannskillene tilhører Nordenskiöld Land nasjonalpark, som ble opprettet i 2003 med hjemmel i Svalbardmiljøloven. Elva har meget stor vannføring om sommeren grunnet snøsmelting, og danner brede estuarier både fra sideelver midtveis, og ved utløpet i Kaldbukta.

Sideelver

De største sideelvene til Reindalselva, regnet fra sørøst på høyrebredd med klokken østover, er:

  • Semmeldalselva, 20 km, fra Kjeglefjella i nord. Renner ut i Reindalselvas delta i Kaldbukta.
  • Gangdalselva, 13 km, munner ut i Reindaleslva ved Røde- Kors-hytta, er en del av scootertraseen mellom Longyearbyen og Svea.
  • Tverrdalselva, 11 km, munner ut like ovenfor Gangdalselva. Renner fra Battfjellet.