Åpne hovedmenyen
Regjeringen Sandler. Sittende fra venstre: Olsson, Sandler, Undén, Nothin. Stående fra venstre: Levinson, Möller, Schlyter, Wigforss, Larsson, Linders, Svensson, Hansson.

Rickard Sandlers regjering var en sosialdemokratisk regjering som tiltrådte 24. februar 1925 og gikk av 7. juni 1926.

Rickard Sandler ble statsminister etter Hjalmar Brantings plutselige død. Noen måneder rammet et nytt dødsfall regjeringen da finansminister Fredrik Vilhelm Thorsson døde.

Det store spørsmålet for denne regjeringen var kutt i militærutgiftene, noe en klarte med støtte fra det liberale partiet. Regjeringen gikk av i juni 1925 på grunn av Stripakonflikten, der hovedspørsmålet var om arbeidsløse måtte ta arbeid på arbeidsplasser der det eksisterte arbeidskonflikter. Sandler sa: «Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten lämnas att förfalla».


Forgjenger:
 Regjeringen Branting III 
Sveriges regjering
Etterfølger:
 Regjeringen Ekman I