Hjalmar Brantings andre regjering

(Omdirigert fra Regjeringen Branting II)
Sittende fra venstre: Thorsson, Branting, Lindqvist. Stående fra venstre: Olsson, Nothin, Schlyter, Åkerman, Linders, Hansson, Örne, Sandler, Svensson.

Hjalmar Brantings andre regjering tiltrådte 13. oktober 1921 og satt fram til 19. april 1923.

Ved valget 1921 fikk sosialdemokratene 36,2 prosent og Hjalmar Branting fikk i oppdrag å etablere regjeringen.

Diskusjonene i begynnelsen av 1920-tallet om alkohol-salg hadde tvunget alle partier til å ta et standpunkt. Den sosialdemokratiske kongressen i 1920 hadde vedtatt at riksdagen ikke burde vedta et forbud om ikke en folkeavstemning gav to tredels flertall for dette. Regjeringen skrev ut en folkeavstemning, som endte med et knappt flertall for motstanderne av forbud.

Regjeringen gikk av på spørsmålet økonomisk støtte til 4000 arbeidere som mistet arbeidet etter en arbeidskonflikt. Riksdagens førstekammer stemte ned forslaget og regjeringen gikk 6. april 1923.


Forgjenger:
 Regjeringen von Sydow 
Sveriges regjering
Etterfølger:
 Regjeringen Trygger