Regelasjon

Regelasjon er et fenomen der et stoff som minker i volum når det smelter kan bringes til å smelte ved at det blir utsatt for trykk, og størkne igjen når trykket oppheves, uten at det samtidig har blitt tilført eller avgitt varme.

En slik egenskap, tetthetsanomali, har for eksempel vann og is. Når to isblokker blir presset hardt sammen, vil isen på grenseflata smelte, og når trykket opphører, fryser isblokkene sammen. Forsøker en å skjære en isblokk over med en tynn tråd, vil trykket av tråden få isen til å smelte, men etter hvert som den skjærer seg inn, fryser vannet ogjen på baksida av tråden og blokka er fremdeles hel etter at tråden har skåret seg gjennom.

I en isbre kan det føre til trykksmelting på losida og frysing på lesida av en liten (<10cm) hindring som et resultat av brebevegelse. Prosessen omfatter vanntransport fra loside til leside og varmetransport fra leside til loside og er en viktig mekanisme for isens bevegelse over underlaget.