Redningsmann

Redningsmann er i Norge betegnelsen på et besetningsmedlem i luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og helikoptertjenesten offshore (SAR offshore).[1]

Redningsmann fra redningshelikoptertjenesten i heisoperasjon.

Oppgavene for den enkelte redningsmann varierer med tjenesteområde, men fellesnevneren er at redningsmannen skal kunne utøve arbeidsoppgaver knyttet til tilkomst, redning og medisinsk behandling. Alle helikoptre i Norge tilknyttet luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten har en redningsmann som del av besetningen. I tillegg er SAR-helikoptre som er på kontrakt for oljeselskapene bemannet med blant annet redningsmann.[1]

Redningsmannen skal tilfredsstille Nasjonal standard for redningsmenn. Denne standarden spesifiserer hvilke egenskaper og kompetanse en redningsmann skal ha. Alle redningsmenn må ha en bachelor i enten sykepleie eller nasjonal paramedic, samt minimum to års relevant prehospital erfaring. I tillegg kommer krav knyttet til den enkelte tjeneste, samt videreutdanning innen for eksempel alpin redning, snøskred, elveredning, urbane installasjoner og overflateredning.[1][2][3]

LuftambulansetjenestenRediger

Redningsmenn i luftambulansetjenesten inngår som besetningsmedlem på ambulansehelikoptre sammen med anestesilege og pilot. Redningsmannen har hovedansvaret for det redningstekniske arbeidet og har i tillegg en sentral rolle i cockpit og assisterer piloten med navigasjon, kommunikasjon og andre flyoperative oppgaver under alle helikopteroppdrag. Luftambulansetjenesten utfører hovedsakelig medisinske oppdrag, men også regelmessig søk- og redningsoppdrag på land og kystnært. Redningsmannen er også fører av tjenestens legebil, og dette utgjør for noen baser en vesentlig del av oppdragene.[1]

RedningshelikoptertjenestenRediger

Redningsmenn i redningshelikoptertjenesten inngår som besetningsmedlem på redningshelikopter sammen med to piloter, maskinist, navigatør/systemoperatør og anestesilege. Redningsmannen har hovedansvar for det redningstekniske arbeidet, i tillegg til å assistere anestesilegen og annet helsepersonell. Redningshelikoptertjenesten opererer på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som primærressurs for oppdrag med søk og redning både på hav og land, men brukes også til ambulanseoppdrag. Tjenesten innebærer ofte bruk av heis, der redningsmannen evakuerer pasienten. Redningsmannen er fører av tjenestens legebil, noe som utgjør en vesentlig del av oppdragene ved enkelte baser.[1]

SAR offshore-tjenestenRediger

Redningsmenn i SAR offshore-tjenesten inngår som besetningsmedlem på redningshelikopter sammen med to piloter, tekniker/heisoperatør og SAR-sykepleier med anestesibakgrunn. Redningsmannen har hovedansvaret for det redningstekniske arbeidet, i tillegg til å assistere SAR-sykepleier og annet helsepersonell. SAR offshore-tjenesten opererer på kontrakt med oljeselskapene med primæroppgave å utøve redningshelikoptertjeneste for deres virksomhet. Tjenesten er primær transportressurs for medisinske oppdrag fra offshoreinstallasjoner og til den offentlige helsetjenesten på land. SAR offshore-tjenesten utfører også søk- og redningsoppdrag, samt medisinsk evakuering for Hovedredningssentralen (HRS) ved behov.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e f «Nasjonal standard for redningsmenn i luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR – offshore» (PDF). Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Besøkt 20. april 2022. 
  2. ^ «Slik blir du redningsmann i Norsk Luftambulanse AS». Norsk Luftambulanse. 12. november 2021. Besøkt 20. april 2022. 
  3. ^ «Redningsmann i Luftforsvaret». Forsvaret. Besøkt 20. april 2022. 

Eksterne lenkerRediger