Redningsberedskabet

En brannbil fra Københavns brannvesen, brannvesenet er en sentral komponent i redningsberedskapet

Redningsberedskabet ble formelt dannet i 1992 da Folketinget vedtok beredskabsloven, som samlet det daværende kommunale brannvesen og sivilforsvar. Rammene for redningsberedskabet er fastsatt av Forsvarsministeriet i beredskabsloven:

§ 1 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.
Stk. 2. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab, og det kommunale redningsberedskab.

NivåerRediger

Beredskapen er inndelt i tre nivåer:

Nivå 1 omfatter den lokale kommunale redningsberedskap – brannvesenet.

Nivå 2 omfatter mellomkommunal bistand, eventuelt supplert med assistanse fra et av de ni kommunale støttepunkter eller fem statlige beredskapssentre.

Nivå 3 omfatter de fem statlige beredskapssentre.

Nivå 2Rediger

Nivå 2 – det statlige regionale redningsberedskap – drives av det lokale, kommunale redningsberedskap i tett samarbeide med Beredskabsstyrelsen som betaler for driften, og omfatter i alt ni støttepunkter i følgende byer:
Fredensborg, Greve, Kalundborg, Nykøbing Falster, Odense, Fredericia, Esbjerg, Århus og Aalborg.

Støttepunktenes utstyrssammensetning er valgt ut fra lokale/regionale behov med hensyn til brann-, rednings- og/eller miljøinnsatser og bemannes av personell som innkalles.

Nivå 3Rediger

Nivå 3 – det statlige redningsberedskap – er Beredskabsstyrelsens (tidligere kalt Beredskabskorpset) seks operative sentre:

Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge, Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved, Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev, Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning og Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted, samt Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene.

På hvert senter er det etablert en fast utrykkningsvakt bestående av vernepliktige og fast ansatte befal, som bemanner blant annet tungt utstyr til rednings- og miljøinnsatser, der kan avgå med 5-15 minutters varsel. I tillegg kan det tilkalles større mannskapsstyrker etter behov.

På frivilligsenteret er det mellom 200-300 statlige frivillige som etter 30 minutter kan avgå med en vannkanon og en mobil kommunikasjons modul (MKM), etter 45 minutter med en redningscontainer med tungt redningsutstyr, og etter en time med ytterligere rednings- og brannslukningsutstyr.

Eksterne lenkerRediger