En ramjet er en type jetmotor som ikke har forturbin eller kompressor, og i stedet benytter motorens hastighet relativt til luften rundt for å komprimere luften for å kunne opprettholde en effektiv forbrenning i brennkammeret. En ramjet-motor kan derfor ikke starte fra stillestående, den krever høy hastighet, ofte overlydsfart, for å starte. På grunn av dette benyttes den hovedsakelig i raketter, robotvåpen og granater som drives opp til høy hastighet på annet vis. Den benyttes også i visse fly, for eksempel SR-71 Blackbird, der luft passerer utenfor jetmotoren og føres direkte inn i etterbrennkammeret.

1. Luftinntak
2. Kompresjon
3. Brenselinnsprutning
4. Flammeholder
5. Brennkammer
6. Dyse
7. Utløp

KonstruksjonRediger

InnløpRediger

Ramjetmotorer utnytter det høye dynamiske trykket i luften som strømmer mot innløpet. Et effektivt innløp gjenvinner så mye som mulig av fristrømmens stagnasjonstrykk til en økning av det statiske trykk i luften som strømmer inn i brennkammeret. Majoriteten av alle ramjets benyttes i overlydshastighet og anvender en eller flere koniske eller skjeve støtbølger, fulgt av et normalstøt for å bremse opp den innstrømmende luften til underlydshastighet og øke det statiske trykket.

BrennkammerRediger

Brennkammerets oppgave er å øke temperaturen til luften for å akselerere den ut gjennom dysen. Denne temperaturøkning skjer under i stort sett konstant trykk. Ved at ramjeten ikke har turbin så finnes det ingen direkte begrensning på forbrenningstemepraturen som i en turbojetmotor; dette gjør at man kan benytte en støkiometrisk brenselsluftblanding i stedet for en blanding med luftoverskudd. For å stabilisere forbrenningen i brennkammeret skjer det vanligvis bak en slags flammeholder.