Radialhastighet er den komponenten av et formåls hastighet som er rettet mot eller fra en observatør. Radiell hastighet kan måles med dopplereffekten.

En observatør betrakter et legeme med bevegelse langs den røde linjen. Ved et visst tidspunkt t er dets hastighet v(t). Denne hastigheten kan sees som en vektorsum av en radiell hastighet (grønn) og en transversell hastighet (blå).