Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (ofte forkortet RICO Act eller simpelthen RICO) er en amerikansk føderal lov som gir utvidet straff for kriminelle handlinger som blir utført i forbindelse med en kriminell organisasjon.

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
TypeLov
VirkeområdeUSA
MyndighetKongressen
I kraft15. oktober 1970

RICO er kodifisert i paragraf 901(a) i Organized Crime Control Act av 1970, som ble sanksjonert av president Richard M. Nixon.