Rabba er et område på Nordsiden i Hønefoss i Ringerike kommune som strekker seg langs et høydedrag fra Rundtom til Begna bru og Roa–Hønefosslinjen, langs østsiden av Begnaelva ovenfor Hønefossen. Området nærmest elva kalles øverst Mollvall og nederst Mossejordet og Hengsle. På østsiden av høydedraget ligger Haldenjordet (som ikke regnes med til Rabba) øverst og Storløkka (som regnes med) nederst, skilt av et høydedrag som kalles Lageshallen. Området tilhørte opprinnelig tidligere Norderhov kommune.

Rabba preges mest av villabebyggelse, men har noe blokkbebyggelse i Hengsleområdet, og ligger i gåavstand til sentrum av Hønefoss. Barn i området sogner til Ullerål skole på barnetrinnet og Hov ungdomsskole på ungdomsskoletrinnet.

Se ogsåRediger


 Denne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.