RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) er betegnelsen på forskjeller i DNA-sekvensen til to homologe kromosomer. Dette gir restriksjonsfragmenter av forskjellig lengde. Dette kan brukes for å lage genetiske markører på koblingskart.