Rømerskalaen eller Rømers skala er en temperaturskala oppkalt etter den danske astronomen Ole Christensen Rømer, som foreslo det i 1701. Skalaen er ikke lenger i bruk.

I denne skalaen var nullpunktet satt ved å bruke frossen saltlake. Vannets kokepunkt var satt til 60 grader. Senere så Rømer at vannets frysepunkt falt omtrent til en åttendedel av dets verdi (7,5 grader), så han brukte denne verdien som det andre faste punktet. Altså er denne skalaens enhet, en rømergrad, 40/21 av en grad kelvin eller celsius. Noen ganger er symbolet for rømer kalt °R, men siden dette symbolet også er gitt rankines skala, brukes helst °Rø. Navnet bør ikke forveksles med réaumur.

Gabriel Daniel Fahrenheit lærte av Rømers arbeid og besøkte ham i 1708. Han forbedret skalaen, og økte antallet deler med en faktor på fire, og fikk etter hvert sin egen skala, fahrenheitskalaen, i 1724.

Omregningstabell mellom de forskjellige enhetene

rediger