Réseau Art Nouveau Network

Réseau Art Nouveau Network er et nettverk for europeiske byer som har store verneinteresser innen den kunsthistoriske stilen art nouveau.

Nettverket ble stiftet i 1999 hvor initiativ og forpliktelser er nettverkets viktigste kjennetegn foruten å fremme en streng vitenskapelig tilnærming til arbeidet. Nettverkets mål er å holde fagmiljøet oppdatert og gjøre offentligheten oppmerksom på den kulturelle betydningen av og den europeiske dimensjonen av arven fra art nouveau. Bakgrunnen for at nettverket ble opprettet er bekymringen for at den betydningsfulle stilarten skal forsvinne fra bysbildet i konkurransen med ny bygg og byplanlegging. Utstillinger og utdannelse er blant de virkemidler som blir tatt i bruk.

Art nouveau er et fransk/belgisk navn på en stilart som oppstod på slutten av det nittende århundre (18901914). Navnet betyr «den nye kunsten». Denne stilarten kan man finne både i Europa og USA. I Tyskland og Østerrike bruker en betegnelsen jugendstil. I Spania kalles stilen for modernista, og preger for eksempel storbyen Barcelona. Den norske jugendstilen har mye til felles med den tysk-østerrikske og blant annet Ålesund er et av de fremste eksemplene på art nouveau i Norge, stundom kalt for «Ålesundjugenden».

Nettverket består i dag av ulike institusjoner fra følgende byer og regioner:

Eksterne lenkerRediger