Quebec-toktet

Quebec-toktet eller Walker-toktet til Quebec var et britisk forsøk på å angripe Québec i 1711 i Dronning Anne-krigen, den nordamerikanske delen av den spanske arvefølgekrigen. Det mislyktes etter et skipsforlis i Saint Lawrence-elven den 22. august 1711, da syv transportskip og et lagerskip forliste og 850 soldater druknet. Katastrofen var på denne tiden en av de mest alvorlige sjøulykkene i britisk historie.

Toktet var planlagt av administrasjonen til Robert Harley, og basert på planer som opprinnelig var lagt fram i 1708. Harley ønsket å utføre toktet som en del av en større endring i britisk militærpoiltikk, hvor de skulle legge vekt på styrkene sine til sjøs. Kommandanten for toktet, admiral Hovenden Walker og brigadegeneral John Hill, ble valgt ut på grunn av deres politiske ståsted og deres forbindelsene til Kronen. Planene ble holdt hemmelige selv for admiralitetet. Trass i hemmeligheten klarte franske agenter å finne ut hva britiane planla og advare myndighetene i Québec.

Toktet var ventet å få alle forsyninger fra Boston, hovedstaden i provinsen Massachusetts Bay, men byen var ikke forberedt da de kom fram og myndighetene måtte skrape sammen forsyninger for tre måneder. Admiral Walker hadde også vansker med å få tak i erfarne rormenn og nøyaktige sjøkart for å seile i farvannet i nedre delen av Saint Lawrence. Toktet nådde Saint Lawrence-bukten uten vansker, men tåke, vanskelige strømforhold og sterk vind gjorde at flåten drev mot nordsiden av Saint Lawrence nær et sted som i dag heter Pointe-aux-Anglais, hvor skipet forliste. Etter katastrofen avbrøt Walker toktet og reiste tilbake til England. Selv om toktet var mislykket, holdt Harley frem å realisere «blue watere»-politikken sin.

KilderRediger