Et pulttak er et tak med fall til bare én side. Navnet kommer av likheten med skråplaten på en skrivepult. Ble tidligere også kalt shedtak.

Pulttak

LitteraturRediger

  • Gunnarsjaa, Arne (2007). Arkitekturleksikon. Oslo: Abstrakt Forlag AS. s. 624–625. ISBN 978-82-7935-197-9.