Publish What You Pay Norge (PWYP Norge)

Publish What You Pay Norge (PWYP Norge)[1] er en sivilsamfunnsorganisasjon som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i betalinger, mottak og forvaltning av inntekter fra multinasjonale selskap innen teknologi, olje-, gass- og gruveindustrien, men også finansiell åpenhet generelt.

PWYP Norges formål[2]Rediger

Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) arbeider for å få på plass lovregler for finansiell åpenhet i utvinningsindustrien for å fremme mer bærekraftige samfunn. Organisasjonens formål er å arbeide for målsettinger i den globale kampanjen. Målsettingene er en minstestandard for den åpenheten som bør gjelde. PWYP-nettverket strategi er nedfelt i fire pilarer og åpner for strategiske valg langs hele verdikjeden.

PWYP Norge har utviklet ideen og rapporteringsløsningen Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR). Foreningen la frem det første diskusjonsnotatet i 2010 og den første rapporten om hvordan rapporten kunne gjennomføres i 2011. Norges største oljeselskap, Equinor/Statoil, har endret sin rapportering som følge av analysene gjennomført av PWYP Norge[3]. ULLR er en videreutvikling av Land-for-land rapportering (LLR). PWYP Norge har også utviklet andre regnskaptekniske tiltak, slik som "Omvendt kreditfradrag[4][5]" og "Mark-to-market[6]", som har vært fremmet som forslag i Stortinget[7].

Organisering[8]Rediger

PWYP Norge er en den norske avdelingen (og selvstendig juridisk enhet og organisasjon) i det internasjonale PWYP-nettverket, som består av over 800 organisasjoner i over 70 land. Det internasjonale PWYP-nettverket arbeider langs hele verdikjeden i utvinningsindustrien for større finansiell åpenhet. PWYP-nettverkets strategi er nedfelt i fire pilarer og åpner for strategiske valg langs hele verdikjeden.

Organisasjonens formål er å arbeide for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustri, herunder relaterte områder, både i Norge og internasjonalt. Foreningen skal arbeide for målsettinger som settes i det internasjonale Publish What You Pay nettverket, i tillegg til egne vedtekter.

Organisasjonen ble registrert som selvstendig juridisk enhet I BRREG[9] den 17. oktober 2011. Organisasjonen har et selvstendig styre. I Norge står 20 organisasjoner tilsluttet PWYP Norge[10], deriblant Fagforbundet, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Industri Energi, Regnskogfondet, Amnesty International, Redd Barna, Transparency International med flere.

Eksterne lenkerRediger

  1. ^ «Publish What You Pay Norge – Making transparency possible». 
  2. ^ «PWYP Norge - Om oss». 
  3. ^ «Statoil/Equinor og LLR/ULLR gjennom 5 år». 
  4. ^ Koksrud Bekkelund, Anne Siri (13.04.2018). «Borgerlige politikere burde være bekymret: Når noen slipper unna skatt, betyr det at skatter og avgifter må økes for alle andre.». Aftenposten. «Et konkret tiltak som også Norge kan vurdere å innføre, er såkalt omvendt kreditfradrag. Dette innebærer at bedrifter som flytter overskuddet til land med lavere skattesats også får lavere skattefradrag i Norge for utgifter betalt til morselskap i utlandet.» 
  5. ^ «Omvendt kreditfradrag». 
  6. ^ «Mark-to-market». 
  7. ^ «Innst. 70 S (2019–2020)» (PDF). Stortinget. 26.11.2019. Besøkt 04.06.2020. «"Stortinget ber regjeringen utrede det norske handlingsrommet i påvente av enighet om et internasjonalt rammeverk for mer rettferdig skatt. Utredningen må inkludere innføringen av en egen omsetningsavgift på digital virksomhet, slik mange EUland har gjort eller planlegger å gjøre, og et omvendt kredittfradrag for å bekjempe overskuddsflytting.»»  linjeskift-tegn i |sitat= på plass 296 (hjelp)
  8. ^ «Om Publish What You Pay Norge (PWYP Norge)». 
  9. ^ «Brønnøysundregisteret». 
  10. ^ «Tilsluttede organisasjoner».