Psykodrama (fra gresk ψυχη psyche „sjel“, og δράμα drama „hendelse“) er en kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Den kan romme alle livets krefter og muligheter som konkretiseres på en "scene". Gjennom psykodramatisk handling forsker vi i mellommenneskelige relasjoner og i indre konflikter. Slik fremmes vekst og personlig valg i samsvar med menneskets egenverd.

Psykodrama ble utvikla av psykiater, teaterskaper og filosof Jacob L. Moreno (1890 – 1974) i Wien og senere i USA. Han anser kreativitet og spontanitet for å være de primære drivkreftene i mennesket. I psykodrama tas disse kreftene i bruk i møte med livets utfordringer.

Begrepet rolle står også sentralt. Alle personer og fenomener kan komme til uttrykk som en rolle på scenen. Rollene går i dialog og samhandling, sjelen settes i bevegelse ("psykodrama" – fra gresk "sjel i handling"). Morenos filosofi har et menneskesyn som innebærer at vi, i kraft av vår skaperevne, også er kosmiske vesener; dette gir oss medansvar for vårt univers og forplikter til handling.

Morenos hustru Zerka T. Moreno har gjennom livslang innsats bidratt med å inspirere og formidle psykodrama videre til utallige etterfølgere. I dag anvendes metoden i mange land, fra Europa, USA og Latin-Amerika til Afrika, Japan og India, innen terapi, pedagogikk, veiledning, arbeid med flyktninger, sosialt arbeid, organisasjons- og lederutvikling, samt drama og teater.

Se også rediger

Litteratur rediger

På norsk rediger

På tysk rediger

  • J.L. Moreno: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama, Thieme Verlag, Stuttgart 1959

Eksterne lenker rediger