Providas Romanorum

Providas Romanorum var en Apostolisk konstitusjon utstedt av pave Benedikt XIV den 18. mai 1751, hvor han fordømte frimureriet på bakgrunn av dets naturalisme, eder og hemmeligholdelse, dets religiøse indifferentisme og dets mulige trussel mot kirken og staten. Konstitusjonen bekreftet den romersk-katolske kirkes holdning til frimureriet i bannbullen In eminenti apostolatus specula (1738). Det pavelige skrivet forbyr romersk-katolske troende å være medlem av noen som helst frimurer-organisasjon.