Prostier i Norge

Prosti er ett av forvaltningsnivåene i Den norske kirke og flere andre kirkesamfunn som ledes av en prost. Hvert prosti er underlagt et av landets bispedømmer og består av ett eller flere kirkesogn.

I Den norske kirke er landets elleve bispedømmer delt i 95 prostier. Det prostiet som omfatter bispedømmets domkirke, kalles et domprosti; det er således elleve domprostier i Norge. Det er rundt ni prostier i hvert bispedømme. Prosten eller domprosten er den øverste geistlige leder i et prosti. Proster i Den norske kirke ble utnevnt av Kongen i statsråd inntil grunnlovsendringen av 21. mai 2012.

Døvemenighetene i hele landet utgjør et eget prosti under Oslo bispedømme. Det finnes også et ikke-territorielt avgrenset prosti, det som omfatter feltpresttjenesten. Prosten for feltprestkorpset holder til på Akershus festning, og er under tilsyn av Oslo biskop.

Dette er en oversikt over prostier i Den norske kirke, gruppert under hvert enkelt bispedømme.

Oslo bispedømmeRediger

Borg bispedømmeRediger

Hamar bispedømmeRediger

Tunsberg bispedømmeRediger

Agder og Telemark bispedømmeRediger

Stavanger bispedømmeRediger

Bjørgvin bispedømmeRediger

Møre bispedømmeRediger

Nidaros bispedømmeRediger

Sør-Hålogaland bispedømmeRediger

Nord-Hålogaland bispedømmeRediger