Prosjektplanlegging

andre fase i et prosjekt
(Omdirigert fra «Prosjektere»)

Prosjektplanlegging eller prosjektering er en del av prosjektledelse hvor man lager tidsplaner som for eksempel Gantt-diagrammer for å planlegge og deretter rapportere fremdriften til prosjektet.[1] Prosjektplanleggingen er typisk den andre fasen i et prosjekt.[klargjør] Den kan gjøres manuelt eller ved bruk av programvare for prosjektledelse.

Beskrivelse

rediger

I utgangspunktet blir prosjekomfanget definert og man bestemmer seg for egnede metoder for å ferdigstille prosjektet. Etter dette trinnet lister man opp varigheten av de ulike oppgavene som er nødvendig for å fullføre arbeidet, og man grupperer så disse inn i en arbeidsnedbrytingsstruktur.

Prosjektplanleggingen blir ofte brukt for å organisere de forskjellige delene av et prosjekt, prosjektplan, arbeidsbelastning og ledelse av grupper og enkeltpersoner. Logiske avhengigheter mellom oppgaver defineres ved å bruke en et prosjektnettverksdiagram som muliggjør identifikasjon av kritiske stier.

Prosjektplanlegging har en iboende grad av usikkerhet da den må gjøres før prosjektet faktisk startes. Derfor estimeres varigheten til oppgavene ofte ved å vekte et gjennomsnitt av optimistiske, normale og pessimistiske tilfeller. Metoden med kritiske kjeder gir buffere i planleggingen for å forutse potensielle forsinkelser i prosjektgjennomføringen.[2] Tidsvindu (tiden en oppgave kan bli forsinket uten å påvirke etterfølgende oppgaver) i tidsplanen kan kalkuleres ved å bruke programvare for prosjektledelse.[3] Da er det nødvendig at ressursene kan estimeres og at kostnadene for hver aktivitet kan allokeres til hver ressurs, slik at man får den totale prosjektkostnaden. På dette stadiet kan prosjektplanen optimaliseres for å oppnå passende balanse mellom ressursbruk og prosjektvarighet for å være i samsvar med målene for prosjektet.

Når prosjektplanen er etablert og avtalt blir den kjent som referansen for tidsplanen, og fremdriften vil måles opp mot denne gjennom hele prosjektets levetid. Analyse av fremdriften sammenlignet med referansetidsplanen er kjent som ledelse gjennom opptjent verdi.[4]

Påfølgende fase

rediger

Innputt til prosjektplanleggingsfase 2 inkluderer prosjektbestilling og konseptforslag. Utdataene fra prosjektplanleggingsfasen inkluderer prosjektkrav, tidsplanen og prosjektplanen.[5]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Harold Kerzner. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (8th utg.). Wiley. ISBN 0-471-22577-0. 
  2. ^ «Definition of project planning methodologies with examples». Arkivert fra originalen 1. juli 2016. Besøkt 24. april 2014. 
  3. ^ Richard H. Thayer, Edward Yourdon (2000). Software Engineering Project Management (2nd utg.). Wiley-IEEE Computer Society Press. ISBN 0-8186-8000-8. 
  4. ^ Fleming, Quentin. Earned Value Project Management (Third utg.). Project Management Institute. ISBN 1-930699-89-1. 
  5. ^ Filicetti, John, Project Planning Overview, PM Hut (Last accessed 8 November 2009).