Propagandakompani

militæravdeling i Nazi-Tyskland

Propagandakompani og propagandatropp (på tysk Propagandakompanie, forkortet PK, og Propagandatruppe) var en type kompani og tropp innen Wehrmacht og Waffen-SS, det nasjonalsosialistiske Tysklands militære styrker, under andre verdenskrig. De arbeidet med propaganda rettet mot landets soldater og befolkning samt mot fienden og folk i de okkuperte områdene.

Emblem for et tysk propagandatkompani (her forkortet P/K) i det nasjonalsosialistiske Tysklands militærapparat under andre verdenskrig
Ermebånd for Kriegsberichter, krigskorrespondenter, innen Waffen-SS
Plansje over oppgavene til et motorisert propagandakompani (Propagandakompanie mot.), kalt krigskorrespondentkompani (Kriegsberichterkompanie) innen Luftwaffe og Kriegsmarine, i Frankrike 1941. Oppgavene omfattet blant annet Presse (aviser), Bild (illustrasjoner), Film (filmaviser) og Funk (radiokringkasting)

Også Sovjetunionen og andre land hadde liknende propaganda- og informasjonskompanier under krigen. Avdelingene lagde blant annet film- og radioreportasjer fra fronten. De skulle også påvirke motstanderne.

Historikk

rediger

Propagandakompaniene var de grunnleggende enhetene i tyskernes propagandavirksomhet i hæren, marinen og luftforsvaret under krigen. De første fem ble opprettet i forbindelse med sudetkrisa i 1938, men ikke brukt da. De var opprinnelig underlagt Joseph Goebbels propagandaministerium, men ble snart overført til militæret, fra 1942 under Amtsgruppe für Wehrmachtspropaganda (WPr) og Hasso von Wedel (1898–1961), leder av pressetroppen i Vernemaktens overkommando.

Kompaniene omfattet propaganda- og nyhetstropper bestående av offiserer og soldater som fungerte som krigskorrespondenter (''Kriegsberichter - KB), journalister og skribenter, fotografer og tegnere, radioreportere, diverse teknikere, sambandsfolk og liaisonoffiserer, ordonnanser, sjåfører, tolker og annet. Til sammen var rundt 15 000 mann i slik tjeneste i løpet av krigen. Disse skal ha produsert omkring 80 000 skriftlige bidrag og to millioner enkeltfotografier. Oppdragene omfattet krigsrapportering ved hjelp av nyhetsartikler, bilder (fotografier og tegninger), radio og film, psykologisk forsvar med blant annet ideologisk fostring, positiv påvirkning av egne tropper, og kamp mot fiendtlig propaganda samt psykologisk krigføring (Aktivpropaganda) gjennom bruk av høyttalere, flygeblader, oppslag og informasjonsskriv, nyheter, filmer, radiosendinger og annet.

Propagandatroppene innen det ideologisk indoktrinerte Waffen-SS var særlig aktive. SS-Regimentet SS-Standarte Kurt Eggers ble dannet i januar 1940 som et SS-Krigsberichter Kompanie, et kompani av krigskorrespondenter som skulle dokumentere og rapportere fra kampene. Det omfattet fire enheter og skulle dekke Nederland, Belgia, Frankrike og Balkan. Regimentet ble seinere omorganisert og utvidet.

Propagandakompani i Norge

rediger
 
Vidkun Quisling, ministerpresident og leder i Nasjonal Samling, besøker «Kriger og korrespondent» (PK - Kämpfer und Künder), en utstilling om krigsreporterne i de tyske propagandakompaniene, i Nasjonalgalleriet i Oslo 15. august 1944.

I begynnelsen av mars 1940 beordret de tyske militærmyndighetene i hemmelighet folk som skulle gjøre tjeneste i Erstatnings-Propagandakompani, «Propagandastab N», der N sto for Norwegen («Norge»), under angrepet på Norge i 1940. Det tyske propagandakompaniet Propaganda-Staffel N var på 74 offiserer, underoffiserer og mannskap som skulle formidle nyheter og annet fra landet. Av disse var om lag 15 filmfotografer som sørget for bilder til tyske filmaviser og propagandafilmer.[1] Også de norske frontkjemperne i Den norske legion i Sovjetunionen fra 1941 hadde et propagandakompani som blant annet sørget for avisartikler om felttoget der. Kompaniet ble ledet av Walter Fyrst som seinere ble kjent som film- og TV-mann.

En rekke nordmenn tjenestegjorde som Kriegsberichter.

 
Tysk kameralag under slaget om Frankrike 14. mai 1940
 
PK-soldater klistrer opp opprop i okkuperte områder i Frankrike 1940

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger