Proletarer i alle land, foren dere!

politisk slagord

«Proletarer i alle land, foren dere!» er et politisk slagord fra Karl Marx og Friedrich Engels i Det kommunistiske manifest (1848). Den opprinnelige tyskspråklige formuleringen lyder «Proletarier aller Länder vereinigt Euch!».

Karl Marx-monumentet i Chemnitz er smykket med «Proletarer i alle land, foren dere!»-sitatet på fire språk.

Slagordet spiller på klassekampen i marxistisk teori, der arbeiderklassen rundt om i verden oppfordres til samarbeid i kampen mot borgerskapet.

Flere sosialistiske og kommunistiske land tok «Proletarer i alle land, foren dere!» i offisiell bruk, blant annet stod det i Sovjetunionens riksvåpen og var statsmotto i DDR.

Autoritetsdata