Prokurør

Prokurør (av fransk procureur) er i prinsippet det samme som prokurator, men ble særlig brukt som betegnelse for visse embedssakførere – det vil si de som var fast ansatt til å ivareta visse offentlige saker – eller som overhode for visse embedsmenn, særlig for offentlige anklagere i straffeprosessen. Tittelen er i dag historisk og anvendes verken i Danmark eller Norge.

Se ogsåRediger