Progressivisme

Progressivisme er å bekjenne seg til progressive ideologier, altså å være progressiv.

BruksområderRediger

PolitikkRediger

Typiske idéer innenfor politisk progressivisme er demokrati, frihet, allmenn stemmerett, blandingsøkonomi, sosial rettferdighet hvor en er tilhengere av velferdsstatsmodellen, og dens universialisme, arbeidernes rettigheter osv. I amerikansk politikk er progressivisme forbundet med venstreorienterte idéer som man finner igjen i Det demokratiske partiet. Progressivisme kan på mange måter ses på som en amerikansk versjon av sosialdemokratisk politikk. Progressivismen er ofte knyttet til en pragmatisk og reformvennlig politikk hvor grunntanken er frihet, rettferdighet og sosial utjevning der statlige ordninger garanterer det enkelte samfunnsmedlemmets trygghet for liv, helse og velferd. Progressivismen forutsetter statlige inngrep i den kapitalistiske økonomien for blant annet å fordele godene.

MusikkRediger

I musikken finner man sjangre som progressiv rock og progg, hvor sistnevnte er mer eller mindre knyttet til politisk progressivisme.

PedagogikkRediger

Pedagogiske teorier som tar utgangspunkt i barnets aldersbestemte utvikling og vilje til å lære. Pragmatisten John Dewey fikk stor betydning for den progressjonistiske pedagogikken i kraft av slagordet «learning by doing» («læring gjennom handling»): Å lære er ikke å tilegne seg allerede eksisterende viten, men gjennom erfaringsbearbeidingen å utvikle viten.